Junior Demokracji 20162017-06-20T14:11:03+00:00

I EDYCJA KONKURSU
JUNIOR DEMOKRACJI 2016

1 III 2016 –  30 XI 2016

Pierwsza edycja konkursu Junior Demokracji 2016 odbyła się na terenie Powiatu Krakowskiego w okresie od 1 marca 2016 do 30 listopada 2016 roku i była finansowana ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO 2016.

Patronat nad konkursem objął Starosta Krakowski oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Opiekę medialną sprawowała TVP Kraków.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 172 uczestników – młodzież w wieku 13-19 lat ze szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych z 10 gmin Powiatu Krakowskiego.

39 zespołów konkursowych 3-5 osobowych, pracowało pod opieką osoby dorosłej –mentora nad pomysłami projektów społecznych, odpowiadających na wcześniej zidentyfikowane potrzeby i problemy młodych ludzi lub lokalnych społeczności.

0
zespołów
0
uczestników
0
opiekunów
0
gmin
0
projekty
0
warsztatów

Warsztaty „Search Research”

W okresie wrzesień-październik 2016 zorganizowano 8 warsztatów „Search Research” dla zespołów konkursowych w następujących miejscowościach powiatu krakowskiego: Krzeszowice, Wielka Wieś, Igołomia, Skawina, Sułoszowa, Waganowice, Iwanowice i Kraków.

Podczas warsztatów młodzież tworzyła oryginalne mapy swoich społeczności lokalnych, identyfikowała problemy dotykające ich otoczenie, z których powstały pierwsze pomysły na projekty społeczne.  W warsztatach udział wzięło 143 uczestników.

Poniżej relacja fotograficzna z przebiegu warsztatów.

Drugi etap konkursu

to praca nad opracowaniem projektów społecznych przez zespoły konkursowej i złożenie ich do oceny Jury Konkursu.  5-osobowe Jury Konkursu tworzyli przedstawiciele: samorządu (Starostwo Powiatowego w Krakowie),  edukacji (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie)  biznesu (firma start-up),  organizacji  społecznej  i mediów (TVP Kraków).

Na przebiegiem konkursu czuwała Kapituła Konkursu w skład której weszli: Przewodniczący rady Fundacji MIS, Starosta Krakowski, Rektor WSEI w Krakowie, Wójt Gminy Iwanowice. Do oceny członków Jury Wpłynęły 32 projekty o charakterze społecznym, integracyjnym, edukacyjny, sportowym. Jury Konkursu zakwalifikowało do etapu finałowego 20 projektów.

Etap finałowy konkursu

obejmował warsztaty „Crowdfunding – czyli jak skutecznie „sprzedać” swój pomysł społeczności?”,
na których zespoły konkursowej pod czujnym okiem Pani Ewy Święs-Kucybały
– dziennikarkę telewizji publicznej TVP S.A. Oddział Kraków i producentki filmowej
uczyli się jak przygotować filmik promujący ich pomysły  społeczne.
Zorganizowano 6 warsztatów: w Skawinie, Waganowicach, Sułoszowej, Igołomii, Krakowie

Poniżej relacja fotograficzna z przebiegu warsztatów.

GALA KONKURSU JUNIOR DEMOKRACJI 2016

Podczas uroczystej Gali Konkursu, która odbyła się w dniu 26 listopada 2016 r. w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zespoły konkursowej, które zakwalifikowały się do finału, zaprezentowały zgromadzonej publiczności 1-minutowej prezentacje (w większości były to krótkie filmiki) promujące ich pomysły społeczne.

Po prezentacji Jury Konkursu udało się na obrady, podczas których wyłoniono 8 Laureatów Konkursu Junior Demokracji 2016. Laureatów pierwszej edycji konkursu Junior Demokracji 2016 zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi o łącznej puli 20 000,00zł na realizację stworzonych projektów społecznych.

LAUREACI KONKURSU JUNIOR DEMOKRACJI 2016


„Cyberprzestrzeń, nasza przestrzeń”

zespołu z Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi

2.
„Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej”
zespołu z Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stelczyka w Czernichowie

3.
„Albośmy to jacy tacy”

zespół gimnazjum z Zespół Szkół w Waganowicach (gmina Słomniki)

4.
„Nasze boisko 2017”
zespół gimnazjum z Zespół Szkół w Waganowicach

5.
„Historia zapisana na szlaku ostańców i jaskiń!”
– zespół z gimnazjum w Jerzmanowicach

6.
„Wierny przyjaciel – za darmo”

– zespół z Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Skawinie

7.
„Białogłowy i Rycerze – stworzenie ogrodu dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

– zespół gimnazjum w Więcławicach Starych (gmina Michałowice)

8.
„Z odwagą do życia”

– zespół gimnazjum z Zespół Szkół w Waganowicach

Sponsor I edycji Konkursu

Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Partnerzy I edycji Konkursu

Patronat nad konkursem objął Starosta Krakowski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Opieka medialna: TVP 3.